Don't Miss
Home / แบบบ้าน / แบบบ้านน่าอยู่สไตล์รีสอร์ท ภายนอกผ่อนคลาย ภายในโมเดิร์น

แบบบ้านน่าอยู่สไตล์รีสอร์ท ภายนอกผ่อนคลาย ภายในโมเดิร์น

หากใครสนใจจะซื้อหาไว้พักตากอากาศ สามารถติดต่อซื้อได้ที่ ที่นี่

วันนี้ บ้านดีไซน์ เอาใจคนชอบบ้านพัก 2 ชั้น สไตล์รีสอร์ท สร้างจากไม้ผสมปูน ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติจากความร่มรื่นของต้นไม้สีเขียวขจี
แต่ยังคงความทันสมัยด้วยการตกแต่งภายในสไตล์โมเดิร์น การออกแบบและการตกแต่งภายในบ้านจะเป็นการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย
เน้นเรื่องของความสะดวกสบายของผู้อาศัยเป็นหลัก พร้อมแต่งสวนสวยเพิ่มความเย็นสบายของบ้านด้วยบ่อน้ำกลางแจ้งพร้อมประดับประดาด้วยพันธุ์ไม้น้ำ

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

บ้านสไตล์รีสอร์ทที่ เกาะ Lidingo Sweden

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>