Don't Miss
Home / ตกแต่งภายใน / แบบบ้านชั้นเดียว ใช้คอนเทนเนอร์สินค้า ตกแต่งภายในแบบโมเดิร์นสุดอลังการ

แบบบ้านชั้นเดียว ใช้คอนเทนเนอร์สินค้า ตกแต่งภายในแบบโมเดิร์นสุดอลังการ

Container ตกแต่งภายในสุดหรูนี้ตั้งอยู่ที่ Located in San Jose, Costa Rica โดยมีงบประมาณในการจัดทำอยู่ที่ $40,000 โดย Benjamin Garcia Saxe  บ้านคอนเทนเนอร์นี้เป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาปนิกและลูกค้าของเขาที่ไปในการสร้างอาคารของตัวเอง บ้าน 1,000 ตารางฟุตประกอบด้วยสอง 40 ฟุตที่ใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ตั้งประกอบกับมาตรากลางยกขึ้นและ clerestory หน้าต่าง

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

แบบบ้านคอนเทนเนอร์

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>