Don't Miss
Home / ตกแต่งภายใน / ตกแต่งห้องรับแขก / แบบบ้านชั้นเดียวกลางสวนสวยร่มรื่นด้วยเงาไม้ใหญ่

แบบบ้านชั้นเดียวกลางสวนสวยร่มรื่นด้วยเงาไม้ใหญ่

บ้านดีไซน์ขอเสนอแบบบ้านชั้นเดียวในสวนร่มรื่นด้วยเงาของต้นไม้ใหญ่  นับวันนี้ต้นไม้ใหญ่แบบนี้นับวันจะมีน้อยลงไปทุกทีๆ ถ้าใครมีต้นไม้ใหญ่ไซส์จัมโบ้แบบนี้อยู่ในบ้านนับว่าคงดีไม่น้อยเลยทีเดียว  สังเกตการวางตำแหน่งของตัวบ้านนั้น  ทำให้ได้ใช้พื้นที่ของเงาไม้ขนาดใหญ่ช่วยทำให้บ้านเย็นสบายภายใต้อากาศร้อน  ลองนำไปประยุกต์กันดูน้าา

แบบบ้านชั้นเดียวกลางสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวกลางสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวกลางสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

แบบบ้านชั้นเดียวในสวนสวย

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>